Централна сграда:

5000 Велико Търново
ул. Ив. Ботева 2
п. к. 165
Тел.: +359 62 627901
Факс: +359 62 620208
E-mail: prs@libraryvt.com
Филиал Славейче:

Филиал Славейче

5000 Велико Търново
ул. Ив. Симеон Велики 7
п. к. 165
Детски отдел
тел. 062/ 64 18 56

Средношколски отдел
тел. 062/ 64 18 56

Чуждоезиков център Eagle
тел. 062/ 64 69 16