РНБ П. Р. Славейков - Велико Търново
Централна сграда:


5000 Велико Търново
ул. Ив. Ботева 2
п. к. 165
Тел.: +359 62 627901
Факс: +359 62 620208
E-mail: prs@libraryvt.com


  РНБ П. Р. Славейков - Велико Търново
Филиал Славейче:


5000 Велико Търново
ул. Ив. Симеон Велики 7
п. к. 165

Детски отдел
тел. 062/ 64 18 56

Средношколски отдел
тел. 062/ 64 18 56

Чуждоезиков център Eagle
тел. 062/ 64 69 16

Prima-Soft Ltd.

Прима-Софт ООД
(iLib - разработка)
1505 София, ул. Русалка 4
e-mail: office@primasoft.bg
тел. (02) 946-18-76, 946-03-62
GPS: [N 42.69510; E 23.34811]

 

СофтЛиб ООД
(iLib - внедряване)
София 1142 ул. "Юрий Венелин" No 42, ет. 1, ап. 1
e-mail: softlib@primasoft.bg, softlib@mail.bg
тел. (02) 980 57 53
GSM 0887 284 725, 0887 240 100